Violoncello | Housle Lanc

Violoncello

Při jeho stavbě je důležitá správná velikost menzury strun. Měla
by být 69cm, při délce krku 28cm a menzuře vrchní desky 40cm.Míra
vyčnívající části patky krku nad vrchní deskou je 20mm. Správný sklon
krku je ten, který po prodloužení povrchové přímky hmatníku až ke
kobylce dává na ní míru 78 až 80mm při výšce klenby přibližně 27mm.
Vrchní deska by neměla být silnější než 5 až 6,5mm a spodní deska 6 až
7,5mm, při obvyklé kvalitě houslařského dřeva. Desky lze zpracovávat
podle popisu v houslové části. Také zde neplatí stejný způsob stanovení
tlouštěk desek a jejich vzájemného poměru jako u houslí.
Velikost hodnoty korpusu violoncella pro seřízení do rovnice x . y =
1 je 140 až 150, takže rovnice pro seřizování violoncella je pak x . y =
140 až 150 max. podle velikosti korpusu.