Viola | Housle Lanc

Viola

Její stavba je považována za problematickou. Týká se to jak
rozměrů korpusu, tak délky /menzury/ strun, znělosti struny „C“, barvy
struny „A“ i celkového violového charakteru. Velkou chybou při stavbě
violy je, že si houslař – ačkoliv to ví – neuvědomuje, že jde spíše o
nástroj basové sekce, a že tudíž tloušťky desek nemohou být dělány
znatelně větší než u houslí. Tloušťka vrchní desky by neměla být o mnoho
větší než 3mm a tloušťka spodní desky než 4mm. Délka struny je
rozhodujícím činitelem dobré violy. Neměla by být větší než 365 až
370mm, bez ohledu na velikost korpusu obvyklých viol v délce 390 –
420mm. Podle této délky struny dělat pak menzuru vrchní desky a délku
krku. Znělost struny „C“ a struny „A“, která nikdy nesmí znít jako
struna „A“ na houslích, se dosáhne zpracováním desek tak, jak je popsáno
v části pro housle s tím, že zde neplatí stejný způsob stanovení
tlouštěk desek a jejich vzájemného poměru jako u houslí. Osvědčená výška
trámce je 12 až 13mm a jeho tvarování má probíhat jako u houslí.
Osvědčená výška lubů je 36 až 38mm. Míra vyčnívající části patky krku
nad vrchní deskou je 5 až 6mm a správný sklon krku je ten, který po
prodloužení povrchové přímky hmatníku až ke kobylce dává na ní míru 31
až 32mm od desky při výšce klenby kolem 16 až 17mm.
Velikost hodnoty korpusu violy pro seřízení do rovnice x . y = 1 je
1,5 až 1,9, takže rovnice pro seřizování violy je pak x . y = 1,5 až
1,9 max. podle velikosti korpusu.