Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Váhová závislost mezi kobylkou a duší

Graf poskytující zobrazení rovnice k seřízení nástrojů:

x váha duše
y váha kobylky
k činitel optima

Velikost činitele optima pro housle, violu, violoncello a kontrabas k dosazení do rovnice x . y = k je následující:

housle k = 1
viola k = 1,5 až 1,9 max. podle velikosti korpusu
violoncello k = 140 až 150 max. podle velikosti korpusu
kontrabas k = 900 až 1100 max. podle velikosti korpusu

Limitujícím členem je kobylka, která má být lehká a pevná. Duše je člen přizpůsobovací.

Při dodržení nebo přiblížení se hodnotě optima hraje nástroj nejlépe. Má snadný ozev a zřetelné, přesné oddělování tónů při rychlé technické hře.

 

Housle Lanc