Umístění a postavení effa otvorů | Housle Lanc

Umístění a postavení effa otvorů

Umístění, postavení a délka effa otvorů je záležitostí aplikace akustických zákonů.
Vezmeme-li opět za příklad korpus o délce 355mm a menzuře desky
195mm, pak délka effa otvorů směrem nahoru od menzury 195mm by neměla
přesahovat vzdálenost 195 . 0,22 = 43mm.
A směrem dolů pak (355 – 195) . 0,22 = 35mm. Celková délka otvorů effa by tedy byla 43 + 35 = 78mm.
Šikmé nebo rovné postavení effa otvorů podléhá akustickému zákonu,
který bych nazval zákon 5/9, se kterým souvisejí ještě hodnoty 2/9 a 7/9
použité jinde. /ing. Fr. Najmon/
Vysvětlení: Budeme-li považovat vzdálenost mezi effa
otvory nahoře za hodnotu 5/9, musí být effa
otvory na spojnici středových zářezů effů
vzdáleny od sebe minimálně 9/9.
Nebo jinak: Vedle kobylky na každou stranu
směrem k effům musí být minimálně 2/9
vzdálenosti, která je mezi effa otvory nahoře.
Není-li tento akustický zákon dodržen, nemůžeme čekat, že postavený
nástroj bude mít výborný ozev, a že bude vydávat tolik harmonických
tónů, kolik je vydávat schopen.