Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Tradované nesmysly o houslích

Vyhrání houslí
Tzv. vyhrání houslí neexistuje a také nikdy neexistovalo. Dobré housle se po dohotovení jen mírně mění k lepšímu tím, že se vyrovnává a odeznívá vnitřní pnutí materiálu. Vnitřní pnutí ve dřevě vzniká po opracování desek a sklížení dílů houslí dohromady. Toto vyrovnávání se vnitřního pnutí materiálu trvá asi tak ½ až ¾ roku, a je to proces pozvolný, sotva pozorovatelný. To někdo může považovat za vyhrání houslí. Po ½ až ¾ roce se už nástroj obvykle nemění.

Dobrý nástroj je jedině starý nástroj
Tvrzení, že jen starý nástroj je dobrý nástroj není pravdivé. Stárnutím dřeva nástroj stále hůř reaguje na akusticko-motorickou sílu od chvění strun a kobylky. Kdyby bylo pravdou, že čím je nástroj starší, tím je lepší, pak by musely být nástroje starých mistrů, jako byl Gaspar da Salo a Paolo Maggini lepší než nástroje Stradivariho a Guarneriho, což samozřejmě není pravda.

Lak dělá housle houslemi
Nesmysl o zázračném laku se udržuje neustále. Špatně zkonstruované housle ale žádný sebetajemnější lak nezlepší.

Aritmetické poměry a geometrické tvary
Zdůrazňování různých aritmetických poměrů a geometrických tvarů a jejich povyšování nad akustické zákony je naprosto scestné. Mnoho houslařů lpí na přesných poměrech šířek a délek korpusu nebo na formě houslí podle Stradivariho, Guarneriho či jiných mistrů. Pokud ale neznají a neumějí aplikovat akustické zákony na stavbu houslí, nic jim to nepomůže.

Nové housle ztrácejí zvuk
Další nesmysl v řadě. Na nástroje Stradivariho a Guarneriho se hraje už přes 200 let. Proč, když byly nové, se zvuk neztratil? Italský houslista Corelli vyměnil svoje 100 let staré housle od Amatiho za nový nástroj od Stradivariho a Paganini opustil housle od Amatiho a začal hrát na o 100 let mladší housle od Guarneriho.

Tajemství houslí a houslařů
Stradivari stavěl lepší housle než jeho učitel Amati. Synové Stradivariho nikdy nedosáhli kvalit svého otce. Jiní houslaři pracující podle Stradivariho ale měli výsledky výborné, jako kupř. Carlo Bergonzi. Kdyby tedy šlo o „tajemství“ – že by ho Stradivari svým synům neřekl?

Ne. Jde vždy jen o znalost a aplikaci akustických zákonů, o pracovitost, zvídavost, experimentování a intuici.

Housle Lanc