Tloušťka spodní desky u „C“ výřezů | Housle Lanc

Tloušťka spodní desky u „C“ výřezů

Volba této tloušťky je záležitostí, která se okrajově dotýká zase
mechaniky, a to její části „pevnosti – pružnosti“. Je nutné, aby
střední okraj desky u „C“ výřezů byl stejně silný jako střed desky nebo i
silnější, aby docházelo k efektu funkce „listového péra“. Tedy, aby zde
byla k dispozici síla (rameno síly z ohybového momentu) vracející
výchylky chvění způsobené duší od kmitání vrchní desky. Okraj může být i
o něco slabší , ale v žádném případě ne tak slabý jako ostatní okraje
desky, i když i tak housle hrají.