Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Stručný souhrn

(Rozměry, konstrukční údaje, akustická konstrukce)

 

Hlavní rozměry

 • Délka korpusu Výška korpusu Horní šířka Střední šířka
 • Dolní šířka Výška lubů Klenutí vrchní desky Klenutí spodní desky Menzura víka
 • Vzdálenost od malého pražce k okraji víka Menzura strun
 • Délka hmatu /mezi radiusy krku/
 • Tzv. Throat (mezi radiusem krku u patky a okrajem horní desky)
 • Výška patky krku nad víkem
 • Výška konce hmatníku nad víkem
 • Průměr patky krku /délka patky/
 • Konstrukční údaje
 • Tloušťky vrchní desky
 • Tloušťky spodní desky
 • Poměr tlouštěk vrchní a spodní desky
 • Určení polohy kmiten na deskách v podélném směru
 • Vypracování tlouštěk desek mezi kmitnami i mimo ně, a to v podélném pásu
 • Stanovení tloušťky spodní desky u „C“ výřezů
 • Umístění otvorů „effa“ podle akustických zákonů
 • Vyřešení basového trámce
 • Váhová závislost kobylky a duše
 • Akustické umístění struníku
 • Akustická konstrukce
 • Doporučení:
 • Tloušťku vrchní desky nedělat nikdy větší než 4 mm
 • Tloušťku spodní desky nedělat nikdy menší než 4 mm
 • Poměr tlouštěk vrchní a spodní desky nejlépe v rozmezí 1:1,5 až 1:1,7
 • Určení kmiten na deskách:
 • horní kmitná se stanoví ve vzdálenosti 84 až 86 mm od středové spojnice effa otvorů
  dolní kmitná se stanoví ve vzdálenosti 68 až 70 mm od středové spojnice effa otvorů
  Tloušťky desek mezi kmitnami (i mimo ně) uspořádat v podélném pásu.
 • Tloušťku spodní desky u „C“ výřezů ne slabší než 3,5mm
 • Umístění otvorů effa podle akustického zákona (5/9, 9/9,2/9 ), což znamená, že stanovíme-li nahoře mezi elfy vzdálenost rovnající se kupř. šířce kobylky, a ta nám bude představovat hodnotu 5/9, pak uprostřed effu na středové spojnici zářezů musí být vzdálenost mezi elfy min. 9/9 – anebo od kobylky k okrajům otvorů elfa musí být na každou stranu min. 2/9 místa.
 • Basový trámec – po zhodnocení dřeva vrchní desky určit výšku trámce mezi 10 až 12mm u houslí, 12 až 13mm u violy. Délka trámce nemá být delší než 7/9 délky ochvějné plochy desky. Délka střední nejvyšší části trámce má být 25 až 30 mm. Tvarování trámce má sledovat dělení 1:2, tzn. kupř. jsou-li konce trámce vysoké 3 mm, střed horní poloviny trámce je 6 mm a střed trámce 12 mm. Obdobné je to v polovině dolní. Výška lubů – doporučené a ověřené jsou výšky lubů 30 až 31 mm u houslí a 36 až 38 mm u viol. Vyšší luby dávají zdání altovosti a prostorovosti. Impedance – je případné a možné přizpůsobení hotového korpusu na požadovanou barvu a hlasitost nástroje vhodným dodatečným zeslabováním desek v určitých místech.
 • Váhová závislost kobylky a duše – viz graf, má zásadní důležitost pro optimální seřízení nástroje. Akustické umístění struníku – spolu se zúžením poutka struníku na velkém pražci zachovává počet a intenzitu harmonických. Při umisťování struníku se musí zachovávat poměr 1:2, a to tak, že vzdálenost od kobylky k pražci na struníku a vzdálenost od pražce na struníku k velkému pražci představují tento poměr.

Housle Lanc