Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Stručný souhrn

ROZMĚRY, KONSTRUKČNÍ ÚDAJE, AKUSTICKÁ KONSTRUKCE.

Hlavní rozměry

 • Délka korpusu Výška korpusu Horní šířka Střední šířka Dolní šířka
 • Výška lubů Klenutí vrchní desky Klenutí spodní desky Menzura víka
 • Vzdálenost od malého pražce k okraji víka Menzura strun
 • Délka hmatu /mezi radiusy krku/
 • Tzv. Throat (mezi radiusem krku u patky a okrajem horní desky)
 • Výška patky krku nad víkem
 • Výška konce hmatníku nad víkem
 • Průměr patky krku /délka patky/
 • Konstrukční údaje
 • Tloušťky vrchní desky
 • Tloušťky spodní desky
 • Poměr tlouštěk vrchní a spodní desky
 • Určení polohy kmiten na deskách v podélném směru
 • Vypracování tlouštěk desek
 • Stanovení tloušťky spodní desky u „C“ výřezů
 • Umístění otvorů „effa“ podle akustických zákonů
 • Vyřešení basového trámce
 • Váhová závislost kobylky a duše
 • Akustické umístění struníku
 • Akustická konstrukce
 • Doporučení:
 • Tloušťku vrchní desky nedělat nikdy větší než 4 mm
 • Tloušťku spodní desky nedělat nikdy menší než 4 mm
 • Poměr tlouštěk vrchní a spodní desky nejlépe v rozmezí 1:1,5 až 1:1,7
 • Horní kmitna se stanoví ve vzdálenosti 84 až 86 mm od středové spojnice effa otvorů
  Dolní kmitna se stanoví ve vzdálenosti 68 až 70 mm od středové spojnice effa otvorů
 • Tloušťku spodní desky u „C“ výřezů ne slabší než 3,5mm
 • Umístění otvorů effa podle akustického zákona (5/9 – 9/9 – 7/9 – 2/9 ), což znamená, že stanovíme-li nahoře mezi effy vzdálenost rovnající se kupř. šířce kobylky, a ta nám bude představovat hodnotu 5/9, pak uprostřed effů na středové spojnici zářezů musí být vzdálenost mezi effy min. 9/9 – anebo od kobylky k okrajům otvorů effa musí být na každou stranu min. 2/9 místa.
 • Basový trámec – po zhodnocení dřeva vrchní desky určit výšku trámce mezi 10 až 12mm u houslí, 12 až 13mm u violy. Délka trámce nemá být delší než 7/9 délky ochvějné plochy desky. Délka střední nejvyšší části trámce má být 25 až 30 mm. Tvarování trámce má sledovat dělení 1:2, tzn. kupř. jsou-li konce trámce vysoké 3 mm, střed horní poloviny trámce je 6 mm a střed trámce 12 mm. Obdobné je to v polovině dolní. Výška lubů – doporučené a ověřené jsou výšky lubů 30 až 31 mm u houslí a 36 až 38 mm u viol. Vyšší luby dávají zdání altovosti a prostorovosti. Impedance – je případné a možné přizpůsobení hotového korpusu na požadovanou barvu a hlasitost nástroje vhodným dodatečným zeslabováním desek v určitých místech.
 • Váhová závislost kobylky a duše – viz graf, má zásadní důležitost pro optimální seřízení nástroje. Akustické umístění struníku – spolu se zúžením poutka struníku na velkém pražci zachovává počet a intenzitu harmonických. Při umisťování struníku se musí zachovávat poměr 1:2, a to tak, že vzdálenost od kobylky k pražci na struníku a vzdálenost od pražce na struníku k velkému pražci představují tento poměr.

Housle Lanc