Šikmost basového trámce | Housle Lanc

Šikmost basového trámce

Šikmost trámce vzhledem k ose desky může být větší nebo menší.
Lepší je šikmost menší. Stanoví se z poměru horní a dolní šířky desky.
Vyzkoušený je poměr 1/7 nebo 1/8. Šikmost se stanoví následovně.
Polovina horní a dolní šířky desky se rozdělí na 7 nebo 8 dílů. Spojení
jednoho ze 7 nebo 8 dílků nahoře se stejným dílkem dole určí šikmost.
Podle této šikmosti se pak umístí trámec tak, aby probíhal přesně pod
levou nožičkou kobylky. Umístění basového trámce nepatrně šikmo přes
tzv. léta vrchní desky je důležité z toho důvodu, že zabraňuje podélnému
prasknutí desky podél let a trámce.