Struník a jeho umístění

náhodné. Struník a jeho umístění má vliv na harmonické tóny. Dotykové
body strun na struníku a na kobylce vytvářejí vzdálenost, která se má
rovnat 1/3 vzdálenosti mezi dotykovými body strun na kobylce a
dotykovými body poutka struníku na velkém pražci. Tento poměr 1:2 spolu s
důležitým zúžením poutka struníku na pražci dává možnost zdůraznění
harmonických tónů, které korpus vydává, tím, že nejméně brání chvění a
pohybu kobylky na desce.