Drážky pro struny

polovina průměru strun. Musí mít však větší průměr než má struna. A to z
toho důvodu, aby struna byla bočně volná a v drážce se dotýkala
materiálu kobylky a pražce jen v jediném bodě. Při dotyku struny v
jediném dotykovém bodě na ní vzniká při jejím chvění žádoucí čistý
akustický uzel. Když by se struna v drážce dotýkala více než v jednom
bodě, kupř. ve dvou bodech trojúhelníkové drážky, struna by nezněla
čistě.
Mnohdy malým zvětšením drážky napravíme nečistou znělost struny.