Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Seřizování nástroje

Kobylka a duše jsou vzájemně dva velice důležité prvky u houslí. Na sladění parametrů kobylky a duše záleží správné seřízení nástroje, které se týká mohutnosti a barvy zvuku, snadného ozevu a přesného oddělování tónů při rychlé technické hře.

Pro správné seřízení houslí nelze použít jakoukoli kobylku a duši. Kobylka a duše musí mít určité vlastnosti. Nemají-li kobylka a duše tyto vlastnosti – parametry, pak správné seřízení – seřízení optimální není možné. Seřízení je tak jen náhodné a to nemusí dosáhnout požadované kvality. Náhodnost, bohužel, se v praxi objevuje v drtivé většině případů. Aby se tak nestávalo, je zapotřebí používat nějaké – pokud možno – přesné seřizovací metody. Ta, pokud je mi známo, v obecném povědomí není. A žádost o pomoc od mnohých houslistů mi to jen potvrzuje. Uvádím proto následující metodu optimálního seřizování houslí, která už před léty vznikla při mých experimentálních pracích.

Při tehdejších experimentech a desítkách subjektivních hodnocení nástrojů s různými kobylkami a dušemi vznikl při srovnávání jejich parametrů ve vztahu k výsledkům a dále při náhodné jednoduché matematické operaci matematický vztah x . y = 1, což je rovnice rovnoosé hyperboly. V této rovnici nám x a y představují váhu kobylky a váhu duše a číslice 1 představuje velikost korpusu, v tomto případě houslí. Znásobíme-li váhu kobylky a váhu duše a jejich součin se rovná číslici 1, nebo se k ní blíží, máme záruku optimálního seřízení nástroje. Protože se vždy nemusí podařit sehnat lehké a pevné dřevo na duši, ani lehkou a pevnou kobylku, stačí, když se zmiňovaný součin číslici 1 blíží, kupř. na hodnotu 1,1 až 1,2.

Tato metoda zbavuje houslaře náhodného seřizování, a proto mu také stačí 1 kobylka a 1 duše předem vypočítaná, aby dosáhl výborného výsledku. A k tomu slouží i dále uvedený graf váhové závislosti mezi kobylkou a duší.

Struník a jeho umístění

Umístění struníku mezi kobylkou a velkým pražcem také nemůže být náhodné. Struník a jeho umístění má vliv na harmonické tóny. Dotykové body strun na struníku a na kobylce vytvářejí vzdálenost, která se má rovnat 1/3 vzdálenosti mezi dotykovými body strun na kobylce a dotykovými body poutka struníku na velkém pražci. Tento poměr 1:2 spolu s důležitým zúžením poutka struníku na pražci dává možnost zdůraznění harmonických tónů, které korpus vydává, tím, že nejméně brání chvění a pohybu kobylky na desce.

Drážky pro struny

Drážky na kobylce a malém pražci by neměly být hlubší než je polovina průměru strun. Musí mít však větší průměr než má struna. A to z toho důvodu, aby struna byla bočně volná a v drážce se dotýkala materiálu kobylky a pražce jen v jediném bodě. Při dotyku struny v jediném dotykovém bodě na ní vzniká při jejím chvění žádoucí čistý akustický uzel. Když by se struna v drážce dotýkala více než v jednom bodě, kupř. ve dvou bodech trojúhelníkové drážky, struna by nezněla čistě.

Mnohdy malým zvětšením drážky napravíme nečistou znělost struny.

Housle Lanc