Předpružení basového trámce | Housle Lanc

Předpružení basového trámce

Tolik v houslařské literatuře a názorech mistrů houslařů
zdůrazňované předpružení basového trámce nemá žádný akustický ani
mechanický smysl. Možná vzniklo tak, že houslař nedokázal dokonale
přizpůsobit oblinu trámce oblině desky. Je naprosto neodůvodněné,
protože předpružení trámce své napětí časem ztratí. Jako argumentace
stačí udělat pokus. Předpružený basový trámec se přiklíží a po určitém
čase třeba 1 roku se odklíží. Zjistí se, že dřívější předpružení
basového trámce už neexistuje. Ve světle tohoto pokusu je třeba se
zmínit o výměnách basových trámců mistry houslaři proto, že prý jsou po
čase chvěním unaveny a nemají už ono předpružení a napětí. Mnohem víc by
ale podle tohoto názoru měla chvěním přece trpět a být unavena vrchní
deska. Ovšem tu nikoho nenapadne z tohoto důvodu vyměňovat a také ji z
tohoto důvodu nikdo nikdy nevyměnil. Basový trámec má jen funkci
podpěrného nosníku pod levou nožičkou kobylky, o čemž svědčí krátké
basové trámce u některých starých italských nástrojů, které mají délku i
jen 18cm.