Poděkování | Housle Lanc

Poděkování

 

Děkuji Doc. Prof. Jindřichu Pazderovi, že mi po přečtení skript
sepsaných pro mé žáky dodal impuls k sepsání tohoto pojednání o
houslích. Těší mě, že jsem kdysi mohl seřizovat jeho krásný nástroj
„Storioni“.
Jsem velmi rád, že jsem se mohl stát přítelem mnoha muzikantů,
zejména primária Kocianova kvarteta Pavla Hůly, pedagoga Hamu, a jeho
takovým „dvorním houslařem“.
Nesmírně si vážím spolupráce s muzikanty, které jsem během své houslařské činnosti poznal.
Mezi nimi byli i koncertní mistr Virtuosi di Praga Oldřich Vlček a
koncertní mistr Virtuosi Pragenses Milan Lajčík, kteří jsou dodnes mí
přátelé.
Děkuji mnoha houslistům za důvěru, kterou ke mně měli při opravách a seřizování jejich nástrojů.
Jsem vděčen za žáky, které mám, a kterým mohu předat své poznatky a zkušenosti.
Dále musím poděkovat dvěma vynikajícím houslistům, kteří předčasně
ze života odešli. Oba hráli na mé nástroje. Byli to Petr Škvor a Josef
Kroft z České filharmonie, kteří spolu s violoncellistou České
filharmonie Ladislavem Pospíšilem byli u začátků mé houslařské činnosti.
V neposlední řadě s vděčností ve vzpomínkách děkuji svému už
zesnulému učiteli mistru houslaři Antonínu Kolomazníkovi, bez něhož bych
se houslím, jejich stavbě, opravám a seřizování pravděpodobně nikdy
nezačal věnovat.

P.S. Všem, kterým by mohl tento spisek, nahlížející na housle z
trochu jiného pohledu, pomoci, přeji úspěchy a radost z práce.
Na uvedenou problematiku lze mít ovšem ještě podrobnější pohled.

Autor