Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Poděkování

Děkuji Doc. Prof. Jindřichu Pazderovi, že mi po přečtení skript sepsaných pro mé žáky dodal impuls k sepsání tohoto pojednání o houslích. Těší mě, že jsem kdysi mohl seřizovat jeho krásný nástroj „Storioni“. Jsem velmi rád, že jsem se mohl stát přítelem mnoha muzikantů, zejména primária Kociánova kvarteta Pavla Hůly, pedagoga HAMU, a jeho kdysi takovým „dvorním houslařem“.

Nesmírně si vážím spolupráce s muzikanty, které jsem během své houslařské činnosti poznal.

Mezi nimi byli i koncertní mistr Virtuosi di Praga Oldřich Vlček a koncertní mistr Virtuosi Pragenses Milan Lajčík, kteří jsou dodnes mí přátelé.

Děkuji mnoha houslistům za důvěru, kterou ke mně měli při opravách a seřizování jejich nástrojů. Jsem vděčen za žáky, které mám, a kterým mohu předat své poznatky a zkušenosti.

Dále musím poděkovat dvěma vynikajícím houslistům, kteří předčasně ze života odešli. Oba hráli na mé nástroje. Byli to Petr Škvor a Josef Kroft z České filharmonie, kteří spolu s violoncellistou České filharmonie Ladislavem Pospíšilem byli u začátků mé houslařské činnosti.

V neposlední řadě s vděčností ve vzpomínkách děkuji svému už zesnulému učiteli mistru houslaři Antonínu Kolomazníkovi, bez něhož bych se houslím, jejich stavbě, opravám a seřizování pravděpodobně nikdy nezačal věnovat.

P.S.: Všem, kterým by mohl tento spisek, nahlížející na housle z trochu jiného pohledu, pomoci, přeji úspěchy a radost z práce.

Na uvedenou problematiku lze mít ovšem ještě podrobnější pohled.

Autor

Housle Lanc