Luby | Housle Lanc

Luby

Luby včetně olubení a všech špalíků by měly tvořit pevný a tuhý
celek, který by odděloval chvění vrchní desky od chvění desky spodní.
Luby musí mít určitou výšku, protože ta mírně ovlivňuje barvu tónů,
které korpus vydává. Dlouhou praxí vyzkoušená výška lubů je 30 až 31mm,
kterou dělal také Stradivari. Luby nižší než 28mm mohou ovlivňovat barvu
tónů směrem k vyšším harmonickým a luby vyšší než 32mm k harmonickým
nižšího řádu.