Krk a hmatník | Housle Lanc

Krk a hmatník

Při usazení krku do korpusu nástroje musíme dodržet určité
zásady, míry a rozměry. Krk musí být zasazen do korpusu tak, aby přesně
sledoval podélnou osu nástroje, aby příčný náklon byl vodorovný a
podélný sklon takový, aby hmatník na něm přiklížený umožňoval pohodlnou
hru bez únavy levé ruky. Správný podélný sklon také umožňuje zhotovit
kobylku dostatečné výšky. Tato výška dává při rozkladu sil působících na
kobylku potřebný kolmý tlak na vrchní desku jako akusticko motorickou
sílu. Musí být snahou houslaře, aby tento tlak byl optimální, což
souvisí s tloušťkou desky, zmíněnou výškou kobylky a napětím strun. Míra
patky krku zasazeného do korpusu přečnívá nad vrchní desku obvykle 4 až
5mm. Správný podélný sklon je pak ten, který po prodloužení povrchové
přímky hmatníku až ke kobylce dává na ní míru 26 až 26,5mm od desky při
výšce její klenby kolem 15mm.