Kobylka | Housle Lanc

Kobylka

Kobylka by měla mít doporučený tvar a rozměry, jak je uvedeno na
obr. 7 (Dr. Karl Fuhr). Jsou to rozměry a tvar dané mnohaletou dlouhou
zkušeností a zároveň zohledňující potřebné akusticko-statické vlastnosti
kobylky.
Zadní strana (rovina) kobylky směrem ke struníku má svírat pravý
úhel s povrchovou přímkou vrchní desky v místě jejího postavení. Kobylka
se sbrušováním nebo jinak upravuje pouze z její přední strany, takže
vzniká dojem naklonění dozadu. Tato malá šikmost přední strany také
přibližně souhlasí s výslednicí při rozkladu sil na kobylce od strun
před a za kobylkou.
Kobylka má stát svou podélnou osou na spojnici vnitřních středových
zářezů otvorů effa a svým středem nad spárou po sklížení klínů dřeva
vrchní desky. Nebo, je-li deska z jednoho kusu, pak uprostřed mezi effa
otvory. Záleží ovšem na přesnosti práce houslaře, umístění effa otvorů a
zasazení krku s hmatníkem. Ale vždy by měla levá nožička kobylky stát
přesně nad basovým trámcem.