Klenutí desek | Housle Lanc

Klenutí desek

Výška klenby vrchní a spodní desky ovlivňuje charakter budoucího

nástroje. Optimální výška klenutí desek je podle zkušeností kolem 15mm.
Desky s klenbou nižší než 13mm se zdají dělat nástroj hlasitější, ale s
menší barevností tónů, a naopak desky s klenbou vyšší než 16mm nástroj
méně hlasitější, ale jakoby s větší barevností tónů.
Ideální křivka průběhu podélného klenutí desek je tzv. řetězovka.
Příkladem této řetězovky jsou dálková vysokonapěťová vedení mající mezi
stožáry vodiče prohnuté podle této křivky – řetězovky.
Řetězovka je ale křivka matematicky složitá. Proto ke zhotovení
šablon podélného klenutí desek používáme pro tak malou délku jakou
představuje délka korpusu srovnatelnou náhradu ve formě paraboly.
Parabolu si lze poměrně dost jednoduše vypočítat pro určité výšky
klenutí a jeho délku a podle ní pak zhotovit šablonu průběhu podélné
klenby. S výpočtem paraboly pomůže každý středoškolák.