Housle Lanc

Housle jsou jedním z nejgeniálnějších výtvorů lidského ducha ve své jednoduchosti a nemožnosti na nich cokoli při jejich dokonalosti změnit k lepšímu…

Václav Lanc

Doslov

Svoji práci s názvem „Housle. Jejich konstrukce a seřizování ve světle akustických zákonů a mechaniky“ mi mistr Lanc ukázal nejprve v rukopise v 2. polovině r. 2007. Po zohlednění několika mých drobných připomínek mi autor věnoval strojopis práce.

Knížka může být velmi cenná pro všechny, kteří se houslemi jakkoli zabývají. Může velmi pomoci začínajícím houslařům tím, že jim dodá sebedůvěru. Přesně pojmenovává problémy, které se skutečně mají řešit, a naopak, odhaluje pseudoproblémy, kterými nemá smysl marnit čas. Jako houslista vysoce oceňuji, že autor akcentuje řešení otázek stavby houslí z pohledu hráče a jeho pocitů, klade na první místo důsledně tónovou kvalitu a teprve spolu s ní jdou otázky formově a výtvarně estetické. Práce může přinést cenné informace také houslistům, zejména mladým. Uchrání je před vypočítavostí lidí, kteří tlačí houslisty do předražené koupě neověřených nástrojů nebo velkých investic do zbytečných a nákladných oprav či repasí.

Autor věnuje dost prostoru i cestě, kterou by měl projít začínající houslař. Na prvním místě není řezbářský výcvik (ten je spíš doprovodnou složkou programu), nýbrž tónové zkvalitňování nástrojů, z jakéhokoli důvodu méně zdařilých. Vnímání každého svého úkonu jako faktoru, ovlivňující tón, tříbení svého sluchu spolu se schopností číst ve starých nástrojích stejně jako v textuře masivního rezonančního dřeva je pro mistra Lance základem výchovy houslaře. Práce má tedy i nesporný význam metodický.

V našich podmínkách je to skutečně ojedinělá práce, která spojuje houslařské zkušenosti s přesným jazykem a jasným pojmenováním problémů a východisek.

Doc. Jindřich Pazdera
AMU Praha

Praha 20. února 2008, Primarius Kociánova Kvarteta

Studie Václava Lance je výsledkem jeho dlouholeté práce v oblasti houslařství. České houslařské umění má světový věhlas, ale podobných pojednání vydaných v češtině je minimum, a proto považuji za záslužné, že se toto pojednání dostane do rukou houslistů-amatérů i profesionálů. Protože se ve studii objevuje i dosti zásadních novinek v oblasti houslařského umění (především problém seřizování nástrojů), je možno považovat tuto práci za jedinečnou.

Pavel Hůla

Housle Lanc