Doslov | Housle Lanc

Doslov

Svoji práci s názvem „ Housle. Jejich konstrukce a seřizování ve
světle akustických zákonů a mechaniky“ mi mistr Lanc ukázal nejprve v
rukopise v 2. polovině r. 2007. Po zohlednění několika mých
drobných připomínek mi autor věnoval strojopis práce.
Knížka může být velmi cenná pro všechny, kteří se houslemi jakkoli
zabývají. Může velmi pomoci začínajícím houslařům tím, že jim dodá
sebedůvěru. Přesně pojmenovává problémy, které se skutečně mají řešit, a
naopak, odhaluje pseudoproblémy, kterými nemá smysl marnit čas. Jako
houslista vysoce oceňuji, že autor akcentuje řešení otázek stavby houslí
z pohledu hráče a jeho pocitů, klade na první místo důsledně tónovou
kvalitu a teprve spolu s ní jdou otázky formově a výtvarně estetické.
Práce může přinést cenné informace také houslistům, zejména mladým.
Uchrání je před vypočítavostí lidí, kteří tlačí houslisty do předražené
koupě neověřených nástrojů nebo velkých investic do zbytečných a
nákladných oprav či repasí.
Autor věnuje dost prostoru i cestě, kterou by měl projít začínající
houslař. Na prvním místě není řezbářský výcvik (ten je spíš doprovodnou
složkou programu), nýbrž tónové zkvalitňování nástrojů, z jakéhokoli
důvodu méně zdařilých. Vnímání každého svého úkonu jako faktoru,
ovlivňující tón, tříbení svého sluchu spolu se schopností číst ve
starých nástrojích stejně jako v textuře masivního rezonančního dřeva je
pro mistra Lance základem výchovy houslaře. Práce má tedy i nesporný
význam metodický.
V našich podmínkách je to skutečně ojedinělá práce, která spojuje
houslařské zkušenosti s přesným jazykem a jasným pojmenováním problémů a
východisek.

Doc. Jindřich Pazdera
AMU Praha
Praha 20. února 2008

Studie Václava Lance je výsledkem jeho dlouholeté práce v
oblasti houslařství. České houslařské umění má světový věhlas, ale
podobných pojednání vydaných v češtině je minimum, a proto považuji za
záslužné, že se toto pojednání dostane do rukou houslistů-amatérů i
profesionálů. Protože se ve studii objevuje i dosti zásadních novinek v
oblasti houslařského umění (především problém seřizování nástrojů), je
možno považovat tuto práci za jedinečnou.

Pavel Hůla
Primarius Kocianova kvarteta
Praha 21. 2. 2008