Basový trámec | Housle Lanc

Basový trámec

Délka basového trámce by neměla být nikdy delší než 7/9 délky
ochvějné plochy desky mezi špalíky. Při větší délce trámce je deska při
chvění omezována.
Výška basového trámce by měla být 10 až max. 12mm, podle struktury
dřeva a tloušťky desky. Staří italští mistři dělali trámce často nízké,
tak kolem 8 – 10mm.
Střední část basového trámce, která má největší výšku, by neměla být delší než 25 až 30mm.
Tvarování basového trámce by mělo sledovat dělení 1:2, a to tak,
aby výška konce trámce byla v poměru 1:2 k výšce poloviny horní části
trámce, a ta zas ve stejném poměru 1:2 k výšce střední. U dolní poloviny
trámce stejně.
Příklad: Horní konec trámce 3mm, v polovině horní části
6mm, střed trámce 12mm, v polovině dolní části
6mm, dolní konec trámce 3mm.

Výška basového trámce je často diskutována pro její důležitost,
neboť v tzv. průřezovém modulu při ohybových výpočtech roste s třetí
mocninou. Průřezový modul se rovná výrazu 1/3 . b . h na třetí, kde „b“
je šířka trámce a „h“ jeho výška (mechanika – pevnost, pružnost).
Můj názor na řešení výšky basového trámce je ten, že jeho výšku lze
snižovat až na rozměr, kdy trámec přestává být pod levou nožičkou
kobylky pevný – stabilní. Tento bod – stav poskytuje ještě dostatečnou
podpěru levé nožce kobylky, a přitom je odstraněna přebytečná váha
trámce existující v jeho přebytečné výšce, což podporuje akustickou
pružnost desky.